Ֆրանսիական խոհանոց

Նախագիծ՝ «Ֆրանսիական խոհանոց»

Մասնակիցներ ՝ Ավագ դպրոցի ու Միջին դպրոցի ֆրանսերենի ընտրության գործունեության խմբի սովորողներ Կ.Թևոսյանի ղեկավարությամբ

Նպատակ

  • Զարգացնել թարգմանչական հմտությունները,ծանոթանալ ֆրանսիական խոհանոցի առանձնահատկություններին,սովորել պատրաստել

Խնդիրներ

  • Օգնել սովորողներին գտնել ֆրանսիական խոհանոցին բնորոշ որևէ ուտեստ,նյութը թարգմանել
  • Նախապատրաստել պատրաստմանը

Ընթացք

  • Կազմել փոքրիկ խմբեր
  • Ընտրել թեմային համապատասխան նյութը
  • Թարգմանել նյութը բառարանի օգնությամբ
  • Պատրաստել ուտեստը ու համտեսել

Արդյունք՝

Կենցաղային բառապաշարի հարստացում,պատրաստի համեղ ուտելիք😋