2019֊2020ուսումնական տարվա ընթացքում նախատեսվող նախագծեր

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում նախատեսում եմ իրականացնել հետևյալ նախագծերը՝

  • Թեմատիկ երկխոսություններ ( sketch)(երկարաժամկետ նախագիծ)
  • Թեմատիկ խաչբառերի կազմում(բանջարեղեն,մրգեր,հագուստ,գրենական պիտույք և այլն)
  • Երգում ենք ֆրանսերեն
  • Զբոսաշրջությունն ու Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերը