Le programme du 2 au 6 septembre

«Bon anniversaire M.A.Bleyan»

Les participants

Les élèves du groupe de français

La durée du programme

Du 2 à 6 septembre

Le déroulement

  • Les élèves choisissent des félicitations et apprennent par coeur
  • Ils traduisent les mots inconus des félicitations
  • Ils tournent un petit vidéo

Le but final

Les élèves apprennent de nouveaux mots et des phrases à féliciter

Résultat

Un vidéo consacré à M.A.Bleyan à l’occasion de son anniversaire

Le 26 aôut

Le 26aôut dans notre école était un jour assez compliqué.Ce jour-là nous avons travaillé beaucoup pendant le séminaire dirigé par Vardan Karapetyan.M.Tigranyan a parlé des problèmes concernant notre système de l’enseignement .On a travaillé ensemble pour trouver les solutions de ces problèmes.

Le 21 aôut

Le 21 aôut les enseignants des langues étrangères ont présenté les langues enseignées dans notre école aux élèves du trosième camps d’entrée.Nous avons travaillé avec les élèves en présentant les programmes ,les voyages.On a essayé d’apprendre quelques mots nécessaires pour la communicaton élémentaire.

Մուտքի ճամբարի երրորդ փուլին օտար լեզվի դասավանդողներով ներկայացրեցինք կրթահամալիրում դասավանդվող օտար լեզուները։Սովորողների հետ աշխատեցինք առանձին խմբերով,ներկայացրեցինք նախատեսվող ուսումնական նախագծերը,ճամփորդությունները, մի փոքր փորձեցինք սովորել տարրական հաղորդակցության համար անհրաժեշտ բառեր։Ժամանակը փորձեցինք շատ արդյունավետ օգտագործել։


2019֊2020ուսումնական տարվա ընթացքում նախատեսվող նախագծեր

Այս ուսումնական տարվա ընթացքում նախատեսում եմ իրականացնել հետևյալ նախագծերը՝

  • Ֆրանկաֆոնիա
  • Թեմատիկ խաչբառերի կազմում(բանջարեղեն,մրգեր,հագուստ,գրենական պիտույք և այլն)
  • Երգում ենք ֆրանսերեն
  • Զբոսաշրջությունն ու Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերը

Օրը կրթահամալիրում Մկնիկցիների հետ

Հուլիսի 27֊ին մեր հյուրերին դիմավորեցինք մեր կրթահամալիրում։Երգեցինք,պարեցինք,մասնակցեցինք տեխնոլոգիայի դասին,թենիս խաղացինք,զբաղվեցինք նետաձգությամբ,հեծանիվ քշեցինք ու գնացինք ագարակ։Օրը շատ արագ անցավ,երեխաները ուրախ էին,ոգևորված։ Ներկայացնում ենք ֆոտոշարք՝

Մենք ու մեր Սևանը

Օրը սկսեցինք մեր ճամբարի տարածքը մաքրելով։Բոլորը ուրախ էին,հավաքում էին ափի աղբը,երգում էին։Փարիզից եկած մեր հայրենակիցները միացան մեզ ։Ճամփորդության մասին կարդացեք Մերի Ղազարյանի բլոգում։Ներկայացնում ենք գեղեցիկ ֆոտոշարք՝