Հունվարի 8-17

Հունվարյան ճամբարի ընթացքում ուսումնասիրելու ենք ֆրանսիական պոեզիա՝

  • Les enfants doivent lire ,traduire,réciter et ecouter
  1. Jacques Prévert  Le cancre
  2. Vous pouvez ecouter ici
  3. Jacques Prévert  Déjeuner du matin
  4. Vous pouvez ecouter ici