11.12.18-13.12.18

1. Կարդալ հեքիաթի երրորդ մասը

2.Թարգմանել հեքիաթի երրորդ մասը

 • toucher-ձեռք տալ
 • ramasser-հավաքել
 • personne-ոչ ոք
 • décider-որոշել
 • mettre-դնել
 • commencer-սկսել
 • devenir-դառնալ
 • triste-տխուր
 • regretter-ափսոսալ
 • paraitre-թվալ
 • l’étérnité-հավերժություն
 • enfermer-փակել
 • tout à coup-հանկարծ
 • conserver-պահպանել
 • vivre-ապրել

3.chanter

 

 

Programme pour le décembre(Դեկտեմբերյան նախագիծ)

Ֆրանսերենի ընտրությամբ դասընթացի նախագծի մշակում

Նախագիծ `Conte et chanson

Այս նախագծի շրջանակներում  մենք պետք է թարգմանենք  հետևյալ  հեքիաթը:

Նախագծի իրականացման ժամկետները — դեկտեմբեր  ամիս

Նախագծի իրականացնողները — Ֆրանսերենի ընտրությամբ գործունեության 6-8-րդ դասարանի սովորողները՝ Կ.Թևոսյանի ղեկավարությամբ:

Նախագծի ուսումնական նպատակը . Կատարելով այսպիսի աշխատանք՝ աշակերտները ձեռք են բերում թարգմանչական հմտություններ և հարստացնում են իրենց բառապաշարը, որն էլ հիմք է հանդիսանում թեմայի վերաբերյալ հետաքրքիր կարծիքների  արտահայտման համար:Սովորում են ձմռանը վերաբերող  բառապաշարը ,ամանօրյա շնորհավորհանքների ձևերը և,իհարկե, չեն մոռանում նամակ գրել ձմեռ պապիկին:

Նախագծի գործնական նպատակը. Ստեղծվում է ֆրանսերեն նյութի  հայերեն  էլեկտրոնային տարբերակը և այն որպես նվեր՝ պատմում են փոքրիկ սեբաստացիներին:

Նախագծի իրականացման ընթացիկ աշխատանքների մեթոդական կազմակերպում

Աշակերտները սկսում են մանրակրկիտ աշխատել արդեն ընտրված նյութի վրա: Աշակերտները օգտվում են բազմաթիվ ուսումնական աղբյուրներից , բառարաններից:Նրանք իրենց անհատական ուսումնական բլոգներում տեղադրում են արդեն իսկ ստուգված թարգմանությունները :