11.12.18-13.12.18

1. Կարդալ հեքիաթի երրորդ մասը

2.Թարգմանել հեքիաթի երրորդ մասը

 • toucher-ձեռք տալ
 • ramasser-հավաքել
 • personne-ոչ ոք
 • décider-որոշել
 • mettre-դնել
 • commencer-սկսել
 • devenir-դառնալ
 • triste-տխուր
 • regretter-ափսոսալ
 • paraitre-թվալ
 • l’étérnité-հավերժություն
 • enfermer-փակել
 • tout à coup-հանկարծ
 • conserver-պահպանել
 • vivre-ապրել

3.chanter